Hinnasto

Henkilöauton pesu

        20 €

Pakettiauton pesu

  alk. 30 €

Sisäpuhdistus

  alk. 38 €

Henkilöauton pesu + sisäpuhdistus

  alk. 50 €

Henkilöauton pesu + vahaus

         80 €

Pakettiauton pesu + vahaus

  alk.100 €

Verhoilupesu

  alk.  75 €

Maalipinnan kiilloitus

  alk. 150 €

Moottoripesu

          20 €